Bezárás

Filozófia

Az ASAPA alkotócsoport tagjai fiatal szobrászok. Céljuk olyan, a megszokottól eltérő játékterek létrehozása, amelyek eddig még ismeretlen, izgalmas, kalandos játékoknak adhatnak helyet.

Milling

Eccer vót, hol nem vót, hetedhét arszágan is túl, még azan is túl, ahol a tetűt s a balhát rézpatkóra verték, hogy a fekete fenébe és a sánkérba meg ne batarkazzék, még azan is túl vót egy nagy tó. Annak a tónak a partján vót egy kis falu. Há egyik éjjel, ahagy mindenki lefeküdt, s má el is aludt, hát eccer csak valami éktelen kialtazás hallatszatt. Mika előjöttök a házbú, látják, hogy az örög Sándar óbégatatt.- Mit csál kend, Sándar bá?- Ej, no, az óriási rablóharcsa megint felbukkant a kikötőnél. Akkara feje van mint egy ökrösszekír. Induljunk hálókkal, sziganyakkal, fagjuk ki hamar!* A képzeletben jelen levő tó vagy tengeröböl számtalan kaland átélésére ad lehetőséget. A tóparti falucska melegséget sugárzó képe, mindenki eszébe ötli a nyaralások boldog perceit. A tavon ringatózó, kötélen függő ladik-hinták épp úgy mozognak, mint az igaziak. Ha az egyik utas megmoccan, a többi alatt imbolyogni kezd a csónak. És ha valaki a játék hevében kipottyan, a puha homokba esik, és a ruhája sem lesz vizes, hiszen a víz csak a gyerekek képzelőerejének segítségével van jelen.

A tó rámparendszere, a stégek, a bárkák és a halászfalu házikóinak berendezése is számos játékra ad lehetőséget. Ennek a játéktérnek a megtervezésekor is fontos szempont volt, hogy kellő fogódzót adjon a játékhoz, de adjon lehetőséget a gyerekek képzelőerejének kibontakoztatására is. Kizökkentve őket a megszokott világukból, segítsük abban, hogy az élet különböző helyzeteiben adódó szituációkban kipróbálhassák magukat. A házakon belüli berendezés is ezt szolgálja. A bolt, az iskola, az orvosi rendelő, a különböző mesteremberek házainak belsejében kaleidoszkóp, pici bútorok, főzősarok, etethető szobor-állatok várják őket. De a legfontosabbak az ajtócskák, a különféle kulcslyukak, reteszek, melyek nyitogatása a kisgyermekek kedvenc, megunhatatlan időtöltése. A falucska ugyanakkor egy végtelen bújócska helyszíne is lehet, anélkül, hogy eltévednének. A pici falu területén található konyhakert is, mely valójában egy óriási homokozó, ahol minden korosztály hódolhat építési szenvedélyének, beleértve a szülőket is. Az épületek magukban hordozhatnak különféle kiszolgáló helyiségeket is, pelenkázót, wc-t, baba-mama pihenőt, melyek nagy segítséget nyújthatnak a szülőknek. A főtéren valódi pumpás kút van, amivel maguk fakaszthatnak ivóvizet, kicsi színpad, ahol, vásári mutatványosokként, mutathatják meg leleményességüket a gyerekek. Az utcákon a gyerekek bátran kergetőzhetnek, versenyezhetnek motorjaikkal.
Ez a játszótér a homoktavat kivéve integrált játszótér, melyen együtt játszhatnak a mozgáskorlátozott és a szellemi fogyatékos gyermekek is a többiekkel.
 
*Berekméri Sándor: A Ződ király fia meséje felhasználásával