Bezárás

Filozófia

Az ASAPA alkotócsoport tagjai fiatal szobrászok. Céljuk olyan, a megszokottól eltérő játékterek létrehozása, amelyek eddig még ismeretlen, izgalmas, kalandos játékoknak adhatnak helyet.

Játszótér és más - Kültéri játszóterekZöld Péter Népmese Játszótér

Régen, mikor a szépapámnak szépfia - szépfiamnak szépapja voltam, mikor a Tisza még csak vizet ivott, én meg csak a Tisza vizét ittam, egy nagy faragott fa odújában szép mesére akadtam. Mint hó alatt az ibolya, úgy élt mostohájánál a piros arcú Zöld Péter, a falu árva kondáskája. A macskája szőrén szánkózó sánta bolhával is szebben bánt a vénség, mint Péterrel. Szegény kondáslegény egyszer kért kenyeret mostohájától, hát világgá is zavarta: – Bokor legyen szállásod, ott se legyen megállásod, nyeljen el a pocoklik! Zöld Péter világgá bujdosott. Ment mendegélt, hát meglátott egy sasfiókát földön verdesődve...*

Bambara dzsungel, Felsőtárkány

Az ég ajándéka ez a járgány? Honnan került ide? Nézzük csak meg!

Jó Pásztor Játszótér, Budapest, Baár-Madas Általános Iskola

Játszunk, építsünk közösen!

Pátria játszótér, Gyömrő

Köszöntjük kedves Utasainkat a Pátria légitársaság járatán!

Kérjük az öveket becsatolni, a felszállás megkezdődik!

Pesterzsébeti Vizes Játszótér

Búvárföld

Hajnalban a halászbárkák, ladikok mind visszatértek a tengerről. Aki friss halat akar venni, most mind idesereglik a kikötőbe. Alkudoznak, hangosan kínálják a friss halat, kisvártatva el is fogy mind. Akkor mindannyian hazatérnek kunyhóikba, s a bárkák, vízen ringatózó ladik-hinták pedig csendesen várják vissza gazdáikat.

Noé bárkája

„Csinálj magadnak Bárkát gofer fából, sok hajlokokat csinálj a Bárkában, és fenyő viasszal megössed azt belől és kivűl. Illen formára csináljad pedig azt: Az Bárkának hossza háromszáz sing légyen, az szélessége légyen ötven sing, és az magassága harminc sing.Világos ablakokat csinálj az Bárkán, alsó, közép, és harmad padlások légyenek benne.” „Minden tiszta állatból hetet hetet vigy be hímot és nőstényt, de az melly állatok tisztatalanok, azokból kettőt kettőt, hímot és nőstényt. Az Égi madarakból is hetet hetet, hímot és nőstényt, hogy azoknak maguok maradjon meg az egész földnek a szinén.”*

Pázmándi Játszótér, Pázmánd

Barbárok földje

Kóbor lovagok ostromolják a kutyafejűek várát, hogy kiszabadítsák a fogságba esett királylányt. A félelmetes vezér minden nap pontban három órakor megjelenik várának tornyában. Arrut homze gassate fuka? Aberumza kerred sumi no tekea! – Adja ki a félelmetes parancsot...

Kutyaköröm Vár

Kutyaköröm a hetedhét ország legförtelmesebb sárkánya, gyomra korgásából érezte közeledni az ebédidőt. Ej, phí, milyen emberszagot érzek! Ki van itt? Meneküljön, akinek kedves az élete! Gyorsan! Bástyáról bástyára mentsétek a fogva tartott királylányt!

Péterréve Bárkája, Péterréve

Irány az Óceán! Kalandra fel!

Milling

Eccer vót, hol nem vót, hetedhét arszágan is túl, még azan is túl, ahol a tetűt s a balhát rézpatkóra verték, hogy a fekete fenébe és a sánkérba meg ne batarkazzék, még azan is túl vót egy nagy tó. Annak a tónak a partján vót egy kis falu. Há egyik éjjel, ahagy mindenki lefeküdt, s má el is aludt, hát eccer csak valami éktelen kialtazás hallatszatt. Mika előjöttök a házbú, látják, hogy az örög Sándar óbégatatt.- Mit csál kend, Sándar bá?- Ej, no, az óriási rablóharcsa megint felbukkant a kikötőnél. Akkara feje van mint egy ökrösszekír. Induljunk hálókkal, sziganyakkal, fagjuk ki hamar!*

A Zöld király fia

Eccer vót, hol nem vót, vót eccer egy király. Annak a királynak a neve vót a Ződ király. Ennek a királynak vót egy fia. Na jól van telik-múlik az üdő. Miká má húszéves lett a királyfiú azt mandja eccer az apja: Én má beteg vagyak, nem tudam, hagy hónap vaj hónapután meghalak. Tehát neked meg kell házasodni. Jól van felséges király édesapám! Azannal megnyamja az örög király a csengőt, bémenyen a házmester. Azannal add ki a parancsat a szakácsnak, hagy készítsen a tarisnyába a királyfiúnak, a lavászmesternek, hagy a legjabb lavat készítse el, nyergelje fel. Akka szépen elbúcsúzatt a királyfi az apjátu, s szépen elment, s elvette a tarisnyáját. Elbúcsúzatt mindenkitü. Hágyi! Kiindult a kapun. Akármerre tért az útbu le a ló, ő saha a lavat vissza nem húzta, hagy arra az útra ne menjen, mert ne felejtsem el, ez neki meg vót mandva akka éccaka álmába, hagy amerre indul az a ló, ő saha vissza ne térítse a lavat, csak mindig engedje, hagy menjen.A tizenegyedik nap a ló megérkezett egy szép gyönyörű királyi várasba… *
 

Szarvasvár, Budapest

Álld ki a próbát, és nyerd el a Leányt!

Homoksárkány hajó, Budapest, British International School

A kalózhajó árbocán csüngő sebhelyesarcú vén tengeri medve egy roskadásig megrakott hajót látott meg a távolban. - Fegyverbe cimborák, húzzátok fel a vitorlákat! – kiáltotta rekedt hangján - Ilyen kövér hajót már rég nem sodort utunkba a szél!

Cseppkő játszótér, Budapest

Pump Track pálya, Debrecen, Nagyerdő

Debrecen, Békás Játszótér

A Debreceni Nagyerdő Parkerdejében található ez a különleges interaktív játszóterünk. Bújj be a béka száján, kukucskálj ki a szemén a vezetőfülkéből, s miután leszóltál a gépházba a szócsövön keresztül,  csússz le a hátán egyenesen a tavirózsák közé!