Bezárás

Filozófia

Az ASAPA alkotócsoport tagjai fiatal szobrászok. Céljuk olyan, a megszokottól eltérő játékterek létrehozása, amelyek eddig még ismeretlen, izgalmas, kalandos játékoknak adhatnak helyet.

ALAPCÉLUNK

Az ASAPA alkotócsoport tagjai fiatal szobrászok. Megalakulásunkkor azt tűztük ki célul, hogy a kicsi és nagy gyerekeknek, kamaszoknak, serdülőknek, olyan, a megszokottól eltérő játéktereket hozzunk létre, melyek nem csak a testi, hanem a szellemi fejlődésüket, lelki egyensúlyuk megtalálását is segítik.

Fontos számunkra, hogy alkotásainkkal a hagyományos játszóterektől eltérően új, értelmes játékra, foglalatosságra sarkalljuk használóit, értéket teremtsünk, így segítve hozzá a gyerekeket újszerű játékokhoz, a városban helyüket kereső kamaszokat pedig számukra izgalmas időtöltésnek helyet adó, interaktív helyszínekhez, közösségteremtő helyekhez.

Ezekben segítségünkre vannak gyermekkori álmaink. Fára épült házikóink, etethető szoborállataink, szánkótalpakon álló labirintusaink, cölöpökre épült városkáink, a kamaszoknak készülő közösségi, interaktív bunkereink mind ezekre az álmokra épülnek.


ÚJ JÁTSZÓTÉR-RENDSZER

Játszótereink mindegyike, a megszokottól eltérően nem játékszerek véletlenszerű elhelyezése, egymásra halmozása, hanem egy összefüggő egyedi rendszert alkot, mely rendszer összetettségéből és rétegzettségéből fakadóan a gyermekek testi, lelki és szellemi épülését is szolgálja. Alkotócsoportunk elsődleges céljának azt tűzte ki, hogy visszaadja a játéknak tényleges funkcióját, igazi mélységét. Ennek eléréséhez kísérleti játszóterek tervezését és kivitelezését kezdtük el tíz éve. Szeretnénk, ha a játszótereken a gyermekek a szó klasszikus értelmében játszhatnának, úgy, hogy játékuk segítse őket az elmélyülésben, megnyílni a világ felé, s a játék közben olyan tudásra tegyenek szert, amely az élet minden helyzetében segítségükre lehet. A játszóterek megtervezésekor fő céljaink tehát azok voltak, hogy olyan tereket teremtsünk, melyekben lehetőség nyílik azokra a játékokra, melyek modellezik világunkat. Ezeknek a játékeszközöknek a segítségével a gyermekek felkészülhetnek az élet különböző helyzeteire, ugyanakkor segítenek az élet bizonyos helyzeteiben (pld. iskolában, orvosnál, boltban stb.) elszenvedett sérelmek, traumák feloldásában. Azt figyeltük meg, hogy a mai gyerekek figyelme általában nem összpontosít azokra az eszközökre, melyeket általában játékoknak nevezünk. Érdeklődésük ösztönösen sokkal inkább olyan tárgyak, eszközözök felé fordul, melyek nem játéknak készülnek. Megfigyeléseink szerint ezekben a tárgyakban annak az eszközét látják, hogy általuk eljátsszák, megtanulják az élet dolgait. Ezek segítségével akár többször is, nagyon sokszor, elismétlik ugyanazt a játékot, anélkül, hogy megunnák. Ezek a megfigyelések és tapasztalatok vezérelnek minket játszótereink megtervezésénél.


KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Véleményünk szerint az válhat igazán jó játékszerré, mely valami ősi, mindannyiunk számára ismert tárgy vagy eszköz formavilágából merít (hajó, kemence, templom, erdő). Az is fontos, hogy olyan formák legyenek, melyek a játék során nagyon sok mindenné válhatnak. Így az általunk formált tér követni tudja egy gyerek szárnyaló gondolatait. Ennek szellemében alkotócsoportunk a külső és belső tereket úgy hozza létre, hogy például egy benne lévő labirintus válhasson erdővé, nádassá, búvóhellyé, az állatoknak szánt istállóvá, vagy számtalan más hellyé, igazodva a játék folyamához. Formaviláguk sok minden megidézését lehetővé teszi, mégsem tereli a játékot egyetlen, visszafordíthatatlan irányba. A hagyományos játszóterek elemeinél általában azt tapasztalhatjuk, hogy például a csúszda néhány csúszás után unalmassá válik, ezért a gyermek áttér a következő játékszerre, néhány perc múlva a következőre, majd a következőre. Nagyon kevés az olyan játékszer, amelyen rendszeresen órákat is eltöltenének. Ezzel ellentétben azok a játékok, melyek felhasználhatóságukat tekintve szinte teljesen szabadok, megunhatatlanok. Fontos számunkra, hogy a játékszerek segítsék a játék kialakulását, de ne determinálják azt, hagyják meg a valódi kreativitás lehetőségét. A szellemi épülés kulcsát abban is látjuk, hogy a játszótéri játék túlmutasson önmagán, az ott végzett cselevések mélyebb tartalmakat nyerjenek.


KOMPLEXITÁS

Játszótereink egyediek. A játszóteret mindig teljes egységnek fogjuk fel, formailag és tartalmilag egyaránt, és nem különálló játékszerek egymás mellé helyezésének, társításának. A tartalmi összetettséget az azzal teljes összhangban megalkotott szerkezet is szolgálja. Például, amikor gyerekek azon a játszóterünkön játszanak, mely egy teljes egészében cölöpökre épült pici városka, valóban elemelkednek a földtől, így ez ténylegesen és átvitt értelemben is segítheti a gyermekek felemelkedését. Nagyon izgalmas a gyerekeknek, hogy lehetőségük nyílik több nézőpontból, alulról és felülről is látni a dolgokat, és ez hasznos a szellemi fejlődésükre is. Az, hogy a világot több fajta szempontból is látják, rugalmassá teszi őket. Későbbi életükre is kiható hasznos tudást sajátítanak el. Játék közben megtanulják egyszerre látni, és átlátni a dolgokat.

A szellemi épülés eléréséhez nagyon fontos a játszóterek tájolása is, amit a mai játszótér-építési gyakorlat mellőz. A tájolásnak vannak gyakorlati funkciói is, mint például a játszótér „benapozásának” megtervezése. Ez azért lényeges, hogy a kisebb gyermekek tartózkodási helye augusztusban védett legyen a déli napsugártól, viszont egy kora tavaszi napon ugyanazon a helyen a Nap melegítő sugarait élvezhessék.

Számunkra a tájolás azonban ezen túlmenően is fontos. Hiszünk abban, hogy bizonyos földrajzi helyek, valamint a mesterségesen létrehozott terek formája, helyzete determinál egyfajta alapmagatartást az ott lévő emberekben. Bizonyos terek az elmélyülést, elcsendesedést segítik, míg mások aktívabbá teszik az embereket, s vannak kifejezetten negatív erővel rendelkező pontok és terek is. Fontos tehát, hogy azok a terek, melyeken a gyermekek egyre több időt töltenek el, miben segítik, vagy miben gátolják őket. Ezért alkotócsoportunk folyamatosan vizsgálja az olyan helyek, terek (például Árpádkori templomaink) tájolását, szerkezeti felépítését, mely helyszínek segítik az elmélyülés folyamatát, vagy segítik a megnyílást a világ felé.

Bízunk benne, hogy folyamatosan bővülő tapasztalataink és a gyermekek felől jövő újabb és újabb visszajelzések is hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy minél több gyermek számára tegyük lehetővé a szabad, szárnyaló játékot, a közös - őket szorosan egymáshoz fűző - mindennapi kalandokat. Természetesen sokat segítenek ebben a mindannyiunk lelkében szunnyadó gyermekkori vágyak és álmok, melyek katalizátorként működve hajtanak előre bennünket ezen az úton.


KÖZÖSSÉGTEREMTÉS

Játszótereinkkel közösségteremtő helyszíneket hozunk létre. Játszótereink az általánosan elterjedt játszóterekkel szemben nem az egyéni szórakozást szolgálják, hanem sokkal inkább a társas játékok játszására ösztönöznek, nagyon nagy közösségformáló hatásuk van. A legfontosabb azonban, hogy spontán játékok is születhetnek, és általában születnek is. Ezeknek a tereknek a közösségformáló ereje általában sokkal nagyobb, mint a többi játszótereké, mivel itt a gyerekek többnyire közösen játszanak, még akkor is, ha kisebb csoportokra oszlanak.

A hagyományos játszóterekről jól ismert játékeszközök a csúszda, hinta, mászóka többnyire csak magányos játékra buzdítanak, nem egyszer csak magányosan játszhatóak. Egyedi játszótereink létrehozásával célunk, hogy az itt játszó gyerekeknek lehetőségük legyen együtt játszva, egymáshoz utakat találni, és így belehelyezkedni, benne lenni a valóságban, a felszínességgel, az őket és mindannyiunkat körülvevő rohanással szemben. Olyan helyet igyekszünk létrehozni, ahol egységbe kerülhetnek önmagukkal és a világgal.


INTERAKTIVITÁS

A játszótereink interaktívak, mivel minden esetben egy történet, egy mese alapját adják, de ez a történet, minden látogatás során más és más lehet. A történetek összefűzésének végtelen lehetősége miatt a játék megunhatatlan. A gyerekek a játékszerek segítségével eljátszhatják a maguk által létrehozott mesét, maguk is mesehőssé válnak, és különféle szerepek eljátszására kapnak lehetőséget. Erre teremtenek lehetőséget például a játszótereinken megtalálható orvosi rendelő, borbélyüzlet, piac, kovácsműhely, focipálya, iskola, autószerelő-műhely, istálló, rendes kiskert, bolt stb. Ezeket a játékteret úgy találtuk ki, hogy adjanak kellő fogódzót a játékhoz, de engedjenek teret a gyerekek fantáziájának kibontakoztatásának is. Az Iparművészeti Nívódíjjal kitüntetett Zöld Péter Népmese Játszótér, fennállása alatt Magyarország egyik leghíresebb és legkedveltebb játszótere lett. Ez a népszerűség is bizonyítja, hogy milyen fontos hely a játszótér, és milyen nagy igény van az általánostól eltérő szándékkal, gondolkodásmóddal készült játszóterekre.


MŰVÉSZI ALKOTÁSOK

A játszótereink művészek által, művészi igénnyel készülnek, ezért mindegyik egy-egy képzőművészeti alkotás. Úgy készítjük a játszótereinket, hogy elmélyültségre, koncentrációra, figyelemre késztessenek, a mozgásigények kielégítése mellett vizuális értékeket is közvetítsenek. A játszószereink egyedi kivitelű műalkotások. A faragott életnagyságú szobrok, a megelevenített szereplők (például sárkány, vaddisznó, etethető szoborállatok, boszorka, óriáshal, trónterem freskóval, várvédő katonák) segítségével szabadon kitalálhatnak bármilyen történetet az ott játszó gyerekek. Nagy figyelmet szentelünk minden játszóterünk festésére is. Színviláguk megtervezése, valamint a teljes kivitelezése is festőművészek alkotása.

A művészi kivitelnek köszönhetően, a műtárgyakhoz hasonlóan, játszótereink értéke idővel nem csökken, hanem nő. Nem elavul, és régi lesz, hanem értékhordozóvá válik. A „Zöld Péter Népmese Játszótér” például, 2001-ben, több mint húsz képzőművész közös alkotásaként készítettük el, melyhez a 2009-ben, új helyszínre telepítése során további művészek csatlakoztak. Az alkotók legtöbbje mára a kortárs képzőművészet vezető alakjává vált. A „Zöld Péter Népmese Játszótér” olyan népszerűségnek örvend, hogy nem csak a környék egyik legkedveltebb játszótere lett, hanem Budapest távoli kerületeiből is sok kisgyermekes családot vonz oda, sőt vidéki városokból is rendszeresen keresik fel gyermekcsoportokkal, hogy birtokukba vegyék egy kis időre. Ahogyan ez a játszótér ikonná vált mind a Millenáris Park, mind a kerület számára, ugyanúgy a többi játszóterünk is jelképpé válhat mind a kisgyerekes szülők, mind a város számára, mivel egyetlen hatalmas játékelemként foglalnak magukban egy komplex, összetett játszóteret.


BIZTONSÁG

A játszótereink és játékeszközeink minden esetben megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós szabványoknak, de ezeken túlmenően funkciójukban ennél szigorúbb követelményeknek is megfelelnek. Bevizsgált, tanúsítvánnyal rendelkező eszközök.

Játszóterinken a gyemekek védelme a legapróbb részletekben is fellelhető. Mindenütt fát használunk, ahol a gyermekek bőre érintkezhet a játszótéri elemekkel, mert ez az anyag a legnagyobb hőségben sem forrósodik fel, ugyanakkor bőrbarát, és nem allergizál. A játszótereink festése során a vezető festékgyárak kifejezetten gyermekbarát festékeit használjuk. Az egységként kezelt játszótér megalkotása során olyan fontos részletekre is tekintettel lehetnek a tervezők, mint a benapozás. Például, a legkisebbek által nagyon kedvelt homokozóra védelmező árnyat vetnek a fák, vagy a játszótéri elemek a nyári hőségben, de kora tavasszal az első meleg napsugarak melengetik őket ugyanott.


AKADÁLYMENTESÍTETT

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a játszótereink mozgáskorlátozottak számára is használhatóak legyenek, mely egyedülálló törekvés Magyarországon. Ez ráadásul megkönnyíti a nehezebben mozgó nagymamák és nagyapák számára is az együttlétet unokáikkal.

Fontos a fogyatékkal élőkkel való közös játék lehetőségének megteremtése, mely segíti az elfogadásukat és a beilleszkedésüket is egyben. Ezáltal a felnövekvő gyermekek számára ez az együttlét, együttélés teljesen természetessé válhat. Integrált játszótereink megtervezésekor és megalkotásakor fontos számunkra, hogy játéktereink a vakok és gyengénlátók számára is biztonsággal használhatóak legyenek, és, hogy azok a gyermekek is lehetőséget, bátorítást, inspirációt kapjanak, akik másképp élik meg világunkat (mint például az autisták, vagy a testi- szellemi fogyatékkal élők) és együtt játszhassanak gyermektársaikkal. Mindennek megvalósítása érdekében a fejlesztés során folyamatosan konzultálunk a megfelelő szakemberekkel.


TERMÉSZETKÖZELISÉG

A játékelemek elkészítése során természetes anyagokat használunk. A felhasznált anyagok legtöbbje, 90-98%-a fa, általában tölgy, akác, és vörösfenyő. A játékelemek festése során a vezető festékgyárak kifejezetten gyermekbarát festékeit használjuk. Emellett fontos számunkra, hogy a gyerekek a természethez is közel kerülhessenek. A játszótereinken lehetőség szerint igyekszünk minél több növényt ültetni. Ezeket a növényeket úgy válogatjuk össze, hogy a városban élő gyerekek is megfigyelhessék a virágbontástól a gyümölcs éréséig tartó folyamatot, milyen illata van a levendulának, rozmaringnak, hogy néz ki a búzakalász, hogyan lesz a rügyből virág, levél. Szemtanúi lehessenek miként nőnek és érnek meg a fán a gyümölcsök, majd meg is kóstolhassák őket. Ezért olyan növényeket és fákat használunk, melyek nem igényelnek permetezést, és semmilyen részük nem mérgező.

Alkotócsoportunk számára, a környezetünk védelme mellett, fontos a környetettudatosság segítése ezen a területen is. Ezért igény szerint készítünk részlegesen vagy teljes egészében is újrahasznosított anyagokból játszótereket, játszóházakat, játékeszközöket. Ezek elkészítése során általában bontásból kikerült, gondosan válogatott elemeket (hajóablakokat, antik ajtókat, ablakokat stb.), valamint kifogástalan állapotú faanyagokat használunk. Ennek köszönhetően az újrahasznosított anyagokból készült játszóterek, játékeszközök élettartama megegyezik az új alapanyagokból készültekkel.


TARTÓSSÁG, TERHELHETŐSÉG

Játszóeszközeink terhelhetősége jóval meghaladja a szükséges küszöböt, ugyanis célként tűztük ki, hogy a gyermekek ne csak egymással, hanem a szüleikkel és nagyszüleikkel is együtt játszhassanak, vagy elkísérhessék a felnőttek a kisgyerekeket a játszótér bármelyik pontjára. Az általunk készített játékeszközök ennek megfelelően készülnek, az időjárás viszontagságaival szemben is ellenálló, stabil, masszív építmények.

Maradandó értéket alkotunk, játszótereinket hosszú távra tervezzük. A szellemi értékek és a nemes anyagok használata mind azt szolgálják, hogy játszótereink több generáción keresztül szolgálják a gyermekek épülését és játékát. A felhasznált anyagok, mint például az akác kezelések nélkül is akár 50 éves élettartammal bírnak.

Játszótereink teljes mértékben kézműves kivitelben készülnek, ennek megfelelően nagyon magas minőségben. A játszótér minden eleme egyenként, egyedileg kerül megmunkálásra.


IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLENÜL

A játszószereink többsége ötvözi a kültéri és a beltéri játszóterek előnyeit. Ezért nem csak szép időben használhatóak, hanem védelmet nyújthatnak egy zápor idején is, miközben a belső terekben, például a városka házikóiban, vagy a hajó belsejében a gyermekek zavartalanul játszhatnak. Így bizonyos fokig az időjárástól függetlenül használható játszóterek.


KOROSZTÁLYOK

A játékelemeket úgy tervezzük és alakítjuk ki, hogy a különböző korosztályok mindegyike megtalálhassa a maga szórakozását ugyanazon játékelemeken belül. Ezért ezek a játékelemek éppúgy lekötik a legkisebb 1-3 éves korú gyermekeket, mint akár a legnagyobbak 12-14 évesek figyelmét is. Ennek következtében a különböző korosztályú gyermekek, például egy kisebb és egy nagyobb testvér egy helyen, és egy időben játszhatnak.

Játszótereink megalkotásakor lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülő részt vehessen a játékban gyermeke mellett. Mindenhová mehessen vele, de mindenütt követhesse figyelmével akkor is, ha kívül szeretne maradni a játékon.